Komornik i windykacja

Umorzenie bądź zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Sprawdzone sposoby.

Jak Wyjść z Długów

Umorzenie bądź zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Sprawdzone sposoby.

Umorzenie egzekucji komorniczej. Umorzenie komornika?

W obecnych czasach żyjemy w przekonaniu, że pojawienie się egzekucji komorniczej na zaciągniętych przez nas zobowiązaniach to najgorsze co może się stać i nie ma od tego odwrotu. Otóż nie.

Po raz kolejny podkreślam, że z każdej sytuacji jest wyjście. Postępowanie egzekucyjne najprościej rzecz ujmując  jest to dochodzenie zaciągniętych przez nas należności przez organy egzekucyjne. Aby postępowanie egzekucyjne mogło się rozpocząć organ egzekucyjny musi nabyć tytuł wykonawczy – jest to podstawą egzekucji natomiast tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny  zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Organami egzekucyjnymi są sądy, oraz komornicy działający przy tych sądach. Po otrzymaniu nakazy zapłaty, który jest standardowym krokiem w dochodzeniu wierzytelności przez wierzyciela mamy 14-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu co nie dopuści do egzekucji komorniczej. Natomiast, jeżeli komornik już działa na naszym zobowiązaniu jest szansa aby umorzyć bądź zawiesić egzekucję.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w toku postępowania egzekucyjnego może wystąpić kilka przypadków, które mogą uniemożliwić dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania. Jeżeli przeszkody nie można usunąć (trwały charakter przeszkody) albo nie zostanie usunięta w określonym terminie (brak podjęcia czynności w terminie), takie postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu.

Należy wskazać, iż postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone z mocy prawa w następujących przypadkach:

1. Jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania(czyli np. nie złożył niezbędnego podpisu, nie złożył w terminie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania). Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia

2. W przypadku zakończenia sprawy o rozwód, ze względu na obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny i alimentów co do okresu, za który zostały orzeczone w sprawie o rozwód, a także po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Dodatkowo może się okazać, że egzekucja nie należy do organów sądowych, jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Wszystkie te sposoby są regulowane przez odpowiednie paragrafy kc.

Częstym pytaniem, które pojawia się w praktyce nie tylko prawników, jest czy umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza, że dłużnik nie posiada już długu.

Pragnę wskazać, iż z umorzenia egzekucji nie wynika, iż dług również został przysłowiowo umorzony, czyli go po prostu nie ma. Komornik umarza postępowanie egzekucyjne, uznając, że nie ma możliwości wyegzekwowania odpowiednich należności w przypadku, gdy dłużnik jest niewypłacalny, tj. nie posiada majątku, jest bezrobotny.

Warto podkreślić, że przez cały okres przedawnienia konkretnej należności, czyli przez okres 10 lat dłużnik pozostaje dłużnikiem, czyli musi spłacić swoje zobowiązanie wobec wierzyciela, który może podczas tego terminu upomnieć się o swoje pieniądze lub inną należność.

Podsumowując, umorzenie postępowania oznacza zakończenie postępowania bez zaspokojenia żądania wierzyciela. Ponadto skutkiem umorzenia egzekucji jest uchylenie dokonanych w toku czynności egzekucyjnych. Jednakże, istotnym dla wierzyciela jest to, że mimo umorzenia może on wszcząć ponowną egzekucję, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

Masz dodatkowe pytania w temacie: Postępowanie egzekucyjne? Zostaw komentarz, dzięki czemu uzyskasz pomoc jednego z ekspertów, możesz również nawiązać kontakt z Forumowiczami i wymienić poglądy i opinie tutaj: Forum

5/5 - (6 votes)

Forum Kredytowe

Forum Kredytowe: banki, pożyczki, opinie użytkowników

Subscribe
Powiadom o
guest
10 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Gość
Gość

Czy możliwe jest umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika?

Zorro
Zorro
Reply to  Gość

Owszem, są takie sytuacje – sporadyczne ale są. Masz coś konkretnego na myśli? Poza alimentami i upadłością?

Thor
Thor

Jaka jest zasada naliczania kosztów postępowania komorniczego, spłaciłem cały dług na konto wierzyciela? Porównując pisma otrzymane od komornika nie mogę tego zrozumieć. Dzwoniąc do kancelarii komorniczej uzyskałem informację, że mam wpłacić kwotę jaka jest na tym piśmie i wszystko jest w nim wyszczególnione. Czy można coś z tym zrobić?

Ciekawy
Ciekawy
Reply to  Thor

Błędy w naliczaniu kosztów postępowania egzekucyjnego są równie częste jak przy naliczaniu kosztów procesu – nie mylić z kosztami sądowymi. Odnośnie kosztów komorniczych trzeba trochę bardziej się nad tym pochylić. Są one do podważenia i zależą od sytuacji. Reguluje je ustawa. Najlepiej zaopatrzyć się w czas i kalkulator.

Ewa
Ewa
Reply to  Thor

Komornik to, które wykonuje czynności na wniosek Wierzyciela, w ramach przepisów. Z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego to po stronie dłużnika jest cały „ciężar” – na każdym etapie trzeba dopilnować czy nie ma nadużyć, dążyć do umorzenia lub zawieszenia egzekucji, minimalizować je koszty, reagować na działania komornicze podjęte w drodze postępowania egzekucyjnego. Trzeba pamiętać, że komornik też człowiek i może popełnić błąd.

Student
Student
Reply to  Thor

Wierzyciel wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego składa wniosek, w którym udziela wszelkich posiadanych informacji o dłużniku oraz w zależności od tej wiedzy może wskazać konkretny składnik majątku dłużnika, z którego ma być przeprowadzona egzekucja. Opłaca przy tym zaliczkę. przez Zasadniczo koszty egzekucyjne zależą od skuteczności komornika oraz podjętych przez niego działań i związanych z tym kosztów. Przy czym spłacając zobowiązanie do wprost do wierzyciela lub zawierając z nim ugodę co do spłaty, przy odstąpieniu od egzekucji – egzekucja jest bezskuteczna. Zawsze można starać się obniżyć koszty egzekucyjne – argumentując adekwatnie do sytuacji.

Zebra
Zebra
Reply to  Thor

Każda czynność komornicza pociąga za sobą koszta ustawowe, odsetki oraz podatek. Koszta są rozliczane z zaliczki od Wierzyciela część ponosi dłużnik. Od każdego postanowienia komornika przysługuje dłużnikowi zażalenie.

Anna
Anna

Ja pomoc uzyskałem od firmy windykacyjnej, która zajęła się zawieszeniem postępowania egzekucyjnego. Bardzo sobie ich chwalę, świetny kontakt.

Urszula
Urszula
Reply to  Anna

Dzień dobry.
Proszę o kontakt do tej firmy.
Urszula

Sysia
Sysia

Jak poradzić sobie z komornikiem na nieruchomości? Mam już wyznaczony termin licytacji mieszkania w Warszawie na Bródnie. Da się coś jeszcze zrobić? Licytacja odbędzie się 19. czerwca.